Na domovskou stránku
Turistické zajímavosti v okolí
Ubytování a další služby

Sportovní aktivity
Na domovskou stránkuKONTAKT


SPORT-KEMP KRALOVICE
Pavel Rom
Kralovice 331 41

e-mail:
sportkemp@seznam.cz

tel.: 737 753 413


IČO 157 32 266


Kostel sv. Filipa a Jakuba


žulový balvan "Bába"


žulový balvan "Dědek"


z přírodní rezervace "U báby"

ŽIHLE

Žihle je poprvé uváděna v písemných pramenech r. 1227 a záhy je zmiňována jako město. Opětovně získala městská práva v roce 1559 a zároveň městský znak - v červeném poli stříbrná věž s padající mříží, z oken a vrchní části věže vyšlehují plameny.

Významnou stavbou býval renesanční zámek z r. 1555, původně dvoupatrový, dnes již pouhé torzo. Barokní kostel sv. Václava byl podle projektu F. M. Kaňky vybudován v létech 1718-1730, sousední fara pochází z let 1690-91.

Hřbitovní kostel sv. Filipa a Jakuba je rovněž barokní stavbou, upravenou v 19. století. V jeho sousedství se nalézá pietní místo s hrobem obětí pochodu smrti z konce 2. světové války.


Přírodní památka "U báby - U lomu"

Asi 1,5 km severozápadně od Žihle na katastrálním území Nový Dvůr se nachází rozsahem (0,03 ha) malá, ale mimořádně zajímavá a turisty hojně vyhledávaná přírodní rezervace "U Báby - U Lomu". V regionu patří k těm nejstarším - vyhlášena byla výnosem ministerstva školství a národní osvěty již v roce 1933.

Chráněné území zaujímá dvě oddělené plochy. Na první z nich (U Báby) se nacházejí dva obrovské žulové balvany, zvané Bába a Dědek, vzniklé bochníkovitým zvětráváním a rozpadem hrubozrnné biotické žily tisského masivu nad sousední Žihelskou brázdu, vyplněnou měkkými permokarbonskými sedimenty. Tento rozdíl podmínil výraznou erozivní činnost, jíž byly vymodelovány zajímavé geomorfologické útvary, z nichž nejnápadnější jsou výše uvedené chráněné balvany.

Druhá část (U Lomu) se nachází asi 1 km západněji a představuje seskupení menších balvanů, vzniklých stejným způsobem a vytvářejících podobu malého skalního města.

Přístup je snadný - ze silnice od Žihle na Rabštejn odbočíme vpravo po žluté turistické značce, která nás provede nejzajímavějšími partiemi této lokality.Žihle

10 km od Kralovic;
autobusová linka - Kralovice, Žihle, Rabštejn;
vlakové spojení - Kralovice, Mladotice, Žihle;
k obřím kamenům z železničního nádraží po žluté turistické značce cca 2 km;

Turistická mapa KČT - 30, Povodí StřelyTIP NA VÝLET

Mariánská Týnice
Manětín
Plasy
Příroda & krajina