Na domovskou stránku
Turistické zajímavosti v okolí
Ubytování a další služby

Sportovní aktivity
Na domovskou stránku
KONTAKT


SPORT-KEMP KRALOVICE
Pavel Rom
Kralovice 331 41

e-mail:
sportkemp@seznam.cz

tel.: 737 753 413


IČO 157 32 266

klášter Mariánská Týnice


rekonstruovaná kopule kostela


z muzejní expozice


nádvoří

MARIÁNSKÁ TÝNICE
Bývalé proboštství plaského cisterciáckého kláštera s kostelem Zvěstování Panny Marie, dnes Muzeum a galerie severního Plzeňska.

Dnešní podoba pochází z poloviny 18. století a je výsledkem spolupráce opata plaského kláštera Evžena Tyttla s významným architektem Janem Blažejem Santinim (dále přestavba plaského kláštera, stavba kaple v Mladoticích aj.) Stavba trvala od roku 1711 do roku 1777.

Po zrušení plaského kláštera císařem Josefem II. v roce 1785 byl klášter majetkem Náboženského fondu. Ten jej v roce 1826 prodal rakouskému kancléři Clemensi W. L. Metternichovi, který využíval proboštství k hospodářským účelům.

Docházelo k postupnému chátrání objektu, které vyvrcholilo zřícením kopule kostela v roce 1920. I přes snahy na obnovu areálu Spolkem pro záchranu Mariánské Týnice vzniklým v roce 1919 z iniciativy plzeňského architekta Hanuše Zápala došlo k zásadnímu zlomu rekonstrukčních prací až v polovině 90. let minulého století. V roce 2000 pak byla znovu osazena lucerna na kopuli kostela. V současnosti probíhá obnova vnější fasády kostela a jeho interiérů.

Muzejní expozice

Jako většina regionálních muzeí shromažďuje i Muzeum a galerie severního Plzeňska širokou škálu hmotných dokladů k historickému vývoji zájmové oblasti. V depozitářích jsou uloženy archeologické nálezy, etnografický materiál, předměty dokumentující vývoj řemesel a techniky, obrazy a plastiky, ale také staré tisky, mapy, fotografie či pohlednice a mnoho dalších předmětů, přibližujících nejrůznější obory lidské činnosti. Blíže můžeme představit jen některé z nich.

Nejvíce je zastoupen - vzhledem k tradičně zemědělskému charakteru oblasti i preferencím sbírkotvorné činnosti muzea v 50. a 60. létech - materiál etnografického charakteru, dokumentující život venkovského lidu na Kralovicku a Manětínsku zejména v XIX. století.

Atraktivní součástí sbírek je výtvarné umění, zastoupené především obrazy a plastikami barokního období, pro region mimořádně významného. Muzeum však soustavně doplňuje sbírky i o práce představitelů současného umění, spjatých životem a prací s Kralovickem a Manětínskem.

Specifickou součástí sbírek, zastoupenou v muzeu samostatnou expozicí, je umělecká litina, prezentovaná především výrobky plaské železárny z 20. až 60. let XIX. století.


Mariánská Týnice

v bezprostředním sousedství kempu

Turistická mapa KČT - 30, Povodí Střely

TIP NA VÝLET

Manětín
Dědek a Bába, Žihle

Plasy
Příroda & krajina