Na domovskou stránku
Turistické zajímavosti v okolí
Ubytování a další služby

Sportovní aktivity
Na domovskou stránku
KONTAKT


SPORT-KEMP KRALOVICE
Pavel Rom
Kralovice 331 41

e-mail:
sportkemp@seznam.cz

tel.: 737 753 413


IČO 157 32 266

cisterciácký konvent


hodinová věž nad královskou kaplí


kostel Nanebevzetí P. Marie

PLASY
Plasy byly původně knížecím loveckým dvorcem, který s několika okolními vesnicemi věnoval v l. 1144-1145 kníže Vladislav II. cisterciáckému řádu. Cisterciáci zde založili klášter, který díky intenzívní a promyšlené hospodářské činnosti se stal záhy rozsáhlým a prosperujícím dominiem. Za husitských válek byl vypálen a poté postupně znovu budován do nynější monumentální podoby. Komplex zahrnuje několik významných barokních objektů.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně románský z počátku 13. století, byl do současné podoby přestavěn v létech 1661-66.

Prelatura byla vystavěna na počátku 18. století podle projektu J. B. Matheye.

Monumentální budova konventu pochází z let 1711-40. Projekt vypracovali G. Santini a K. I. Dienzenhofer, stavbu vedl místní stavitel M. O. Kondel. Na vnitřní freskové výzdobě se podíleli malíři J. Kramolín a J. Pink.

Do let 1685-86 spadá výstavba monumentálních sýpek, ve kterých byla z dřívějších staveb zachována dvojitá ranně gotická kaple - spodní část zasvěcená sv. Václavu a horní sv. Máří Magdaleně. Ke klášternímu komplexu náležel i hospodářský dvůr a pivovar.

Za josefinských reforem byl klášter zrušen. Nejprve přešel do správy náboženského fondu a poté v r. 1824 do majetku kancléře Metternicha. V majetku tohoto rodu zůstal až do roku 1945. Do metternichovské éry spadá přestavba hřbitovního kostela sv. Václava na rodinnou hrobku (1826), výstavba železné huti, jejíž zbytky se dochovaly dodnes a jsou zajímavou technickou památkou, i významné krajinářské úpravy Plas a okolí, dnes již z velké části setřené novodobou výstavbou.

Plasy

11 km od Kralovic;
autobusová linka - Kralovice, Plasy, Plzeň;
vlakové spojení - Kralovice, Mladotice, Plasy;
pěšky - přímo z kempu po červené turistické značce;

Turistická mapa KČT - 30, Povodí Střely


TIP NA VÝLET

Mariánská Týnice
Manětín
Dědek a Bába, Žihle

Příroda & krajina