Na domovskou stránku
Turistické zajímavosti v okolí
Ubytování a další služby

Sportovní aktivity
Na domovskou stránku
KONTAKT


SPORT-KEMP KRALOVICE
Pavel Rom
Kralovice 331 41

e-mail:
sportkemp@seznam.cz

tel.: 737 753 413


IČO 157 32 266

Kostel sv. Jana Křtitele


sousoší Nejsvětější Trojice


kostel sv. Barbory


zámek

MANĚTÍN
Manětín je poprvé zmiňován již v roce 1169, kdy jej Vladislav II. s několika okolními vesnicemi věnoval johanitskému řádu. Už v roce 1182 je připomínán i zdejší kostel sv. Jana Křtitele.

Johanité zde zřídili komendu a spojili Manětín se sousedními osadami Kuhov a Vesce v jeden celek. Další výsady získal Manětín r. 1235 od krále Václava. Po husitských válkách přešel majetek na Švamberky, poté náležel Šlikům a Hrobčickým z Hrobčic. Jeroným starší Hrobčický vystavěl na místě bývalé komendy mezi léty 1560-1571 renesanční zámek. Od roku 1622 se stal Manětín majetkem rodu Lažanských z Bukové.

V roce 1712 podstatná část města, zámek a kostel nevyjímaje, vyhořela. Lažanští věnovali opětovné obnově města mimořádnou péči a následná přestavba vtiskla městu jednotnou barokní podobu, která se v podstatné části dochovala dodnes.

Kostel sv. Jana Křtitele byl po požáru v létech 1712-1715 od základů přestavěn tyrolským stavitelem Janem Jiřím Hessem. Z původní stavby bylo zřejmě ponecháno jen zdivo trojbokého presbytáře s jednoduchými opěrnými pilíři v rozích. Na hlavním oltáři je umístěn obraz Křest Páně, skvělá práce Petra Brandla. Další dva obrazy téhož autora jsou umístěny na bočních oltářích - Sv. Anna vyučuje dívku Marii a Sv. Antonín Paduánský. Petr Brandl namaloval celkem sedm obrazů pro zdejší kostely - mimo jmenovaných i čtyři pro hřbitovní kostel sv. Barbory.

Rozsáhlou přestavbou prošel po požáru i zámek, který byl po roce 1717 upraven do současné barokní podoby podle projektu Tomáše Haffeneckera. Pracovala zde skupina tyrolských zedníků, vedená již zmíněným Janem Jiřím Hessem. Byla vykoupena spáleniště měšťanských domů a zámek byl oproti dosavadnímu stavu několikanásobně rozšířen.

Další významnou památkou je hřbitovní kostel sv. Barbory. Je připomínán již r. 1417 a do nynější raně barokní podoby byl přestavěn podle návrhu burgundského stavitele Jana Baptisty Matheye z r. 1697.
Barokní tvář městečka pak dotváří množství soch v jeho intravilánu i okolí - práce J. Brokofa, Š. Borovce a J. J. Herschera.Manětín

23 km od Kralovic;
autobusová linka - Praha, Kralovice, Manětín;
vlakové spojení - Kralovice, Mladotice, Mladotice zastávka odtud po modré turistické značce údolím Střely a Manětínského potoka cca 10 km;

Turistická mapa KČT - 30, Povodí StřelyTIP NA VÝLET

Mariánská Týnice
Dědek a Bába, Žihle
Plasy
Příroda & krajina